Schematische weergave van mate van overgewicht bij de kat