Dierenkliniek a30

Tijd en aandacht voor u en uw huisdier      0318 - 437 133

Bloeddrukmeting bij de kat

Niet alleen mensen, ook katten kunnen last hebben van een te hoge bloeddruk. Als gevolg hiervan kan een kat hoofdpijn krijgen, maar er kunnen ook beschadigingen aan de organen zoals de ogen, de hersenen, de nieren en het hart optreden.

Omdat de gevolgen in eerste instantie van buitenaf niet zichtbaar of zeer moeilijk herkenbaar zijn, is het van belang om op bepaalde momenten/onder bepaalde omstandigheden de bloeddruk bij een kat te meten. Zo kunnen we ernstige problemen voor blijven.

Veel oorzaken voor een te hoge bloeddruk bij een kat zijn zogenaamde senioren aandoeningen. Een zinvol moment om de bloeddruk te meten is dus tijdens een senioren consult, of als we symptomen zien die een gevolg zouden kunnen zijn van een te hoge bloeddruk of als we aandoeningen hebben gediagnosticeerd die vaak gepaard gaan met een te hoge bloeddruk.


Aandoeningen die vaak gepaard gaan met een te hoge bloeddruk zijn:

  • Nierfalen
  • Te snel werkende schildklier
  • Bijniertumor

Symptomen die kunnen wijzen op een te hoge bloeddruk zijn:

  • Plotselinge blindheid/zeer wijde pupil(len)
  • Zichtbare bloedingen in het voorste deel van het oog
  • Verschijnselen van een hersenbloeding (coördinatieproblemen, scheve kop, epilepsie, dement gedrag)
  • Hartritmestoornissen of hartfalen
  • Verhoogde nierwaarden in het bloed

Een bloeddrukmeting bij de kat kan op verschillende manieren worden gedaan. De meest betrouwbare manier is met behulp van een doppler bloeddrukmeter. Dit is de methode die bij Dierenkliniek A30 wordt gebruikt. Om een betrouwbare meting te kunnen uitvoeren, moet stress zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom is het van belang dat het rustig gebeurt, zonder tijdsdruk en zonder dwang.

We spreken van een verhoogde bloeddruk bij metingen boven de 160 mm Hg. Bij waarden tussen de 160-180 mm Hg spreken we van een marginale verhoging waarbij niet altijd direct een behandeling hoeft te worden ingesteld. Is de bloeddruk hoger dan 180 mm Hg, dan is de bloeddruk duidelijk te hoog en moet er behandeld worden.

Een te hoge bloeddruk is goed te behandelen met medicijnen. De dosering moet in het begin van de behandeling vaak nog worden bijgesteld, aan de hand van controle metingen van de bloeddruk. Verder is het van belang om de oorzaak van de te hoge bloeddruk optimaal te behandelen.

Bij een vlotte diagnose en snel ingrijpen kan de schade ten gevolge van een te hoge bloeddruk volledig herstellen. Zo kunnen sommige katten die blind zijn geworden door een te hoge bloeddruk weer gaan zien. Als de ontstane schade te ernstig is, dan zullen er restverschijnselen blijven zoals verminderd zicht, hersenschade of blijvende nierproblemen.