Dierenkliniek a30

Tijd en aandacht voor u en uw huisdier      0318 - 437 133

Homeopathie

Aanvulling op de reguliere dierengeneeskunde

In de reguliere diergeneeskunde kan veel en de behandelingsmogelijkheden nemen nog altijd toe, maar toch staat de moderne reguliere diergeneeskunde, bij de behandeling van bepaalde aandoeningen voor problemen. Soms is er eenvoudigweg (nog) geen reguliere behandeling voorhanden en soms is die er wel, maar brengt deze behandelwijze ongewenste bijwerkingen of andere nadelen met zich mee. In die gevallen is het heel mooi dat er de zogenaamde complementaire (aanvullende) geneeswijzen zijn. Homeopathie is zo’n complementaire geneeswijze.

Bij Dierenkliniek A30 streven we ernaar om samen met u de beste, meest veilige en meest aangename behandelingsmethode voor uw huisdier te kiezen.

Wat is homeopathie?

Homeopathische granules

Homeopathie is een geneeswijze, waarbij ernaar gestreefd wordt om een ziekte te genezen met een andere ‘ziekte’ die er sprekend op lijkt. Het woord homeopathie zegt dat eigenlijk al: ‘homeo’ is afgeleid van het Griekse woord ‘homoios’, wat ‘gelijke’ betekent en ‘pathie’ is afgeleid van het Griekse woord ‘pathos’, dat ‘ziekte’ betekent.

Die ‘gelijkende ziekte’ halen we uit plantaardige, dierlijke, minerale en chemische stoffen uit de natuur. Deze stoffen kunnen in onverdunde vorm symptomen opwekken die in hoge mate vergelijkbaar zijn met symptomen behorende bij een bepaalde ziekte veroorzaakt door bijvoorbeeld een virus.

Dat klinkt heel ingewikkeld, maar na het lezen van het volgende voorbeeld wordt het misschien duidelijker.

De stof witte arsenicum (Arsenicum album) kan na opname in onverdunde kleine hoeveelheden een ziektebeeld opwekken dat er als volgt uitziet: braken met kleine beetjes bloed, dorst met de behoefte om vaak kleine beetjes te drinken waarna weer onmiddellijk braken, stinkende diarree met bloed, buikpijn en snelle uitputting, verzwakking en vermagering. Nu blijkt dat we honden die hetzelfde ziektebeeld vertonen als hierboven is beschreven, maar waarbij er een andere oorzaak in het spel is (bijvoorbeeld een virusinfectie), kunnen genezen met hele kleine hoeveelheden, homeopathische verdunningen, van datzelfde witte arsenicum!

Het werkingsmechanisme van een homeopathisch geneesmiddel

Een homeopathisch geneesmiddel prikkelt eigenlijk het verdedigingsmechanisme van het lichaam. Een ziekte is te beschouwen als een gevecht tussen ziekteverwekker enerzijds en het lichaam van het dier anderzijds. De ziekteverwekker valt aan en vernielt, het lichaam verdedigt en herstelt. We zien dus een reactie van het lichaam op de aanval van de ziekteverwekker. De symptomen die we waarnemen bij een bepaalde ziekte zijn kenmerken van deze ‘aanval’ en ‘verdediging’.

Een homeopathische behandeling ondersteunt eigenlijk de verdedigingssymptomen van de ziekte door het leveren van extra (passende of gelijkende) verdedigingssymptomen en helpt het lichaam om het gevecht tegen de ziekteverwekker te winnen.

Het effect van een homeopathisch geneesmiddel op een lichaam is dus vrijwel hetzelfde als dat van een ziekteverwekker. Maar niet 100% hetzelfde! Want bij een goed gekozen homeopathisch geneesmiddel worden er alleen verdedigingssymptomen opgewekt en geen aanvalssymptomen.

Indicaties

Bovenstaande uitleg klinkt natuurlijk heel fraai, maar helaas is niet iedere aandoening  geschikt om homeopathisch te behandelen. Soms is het zelfs onverstandig of ronduit gevaarlijk om een aandoening te (willen) behandelen met homeopathie.

Bij elke individuele patiënt moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke behandelingsmethode het meest geschikt is. De uiteindelijke keuze voor een bepaalde behandeling wordt bepaald door de diagnose, de (on)mogelijkheden in de reguliere diergeneeskunde, de veiligheid, de snelheid en de trefzekerheid van de verschillende behandelingsmethoden.

Voor huisdieren met bewegingsstoornissen, huidklachten, gedragsproblemen, urineweg klachten, fertiliteitsproblemen, chronische ontstekingen of maag/darm klachten kan de homeopathie een zeer waardevolle behandelingsmogelijkheid zijn.

Maar bij bijvoorbeeld ziekten als kanker of ernstige epilepsie mogen we weinig of geen succes verwachten van homeopathie.

De bezwaren tegen homeopathie

Homeopathie is geen tovermiddel en u moet er dan ook geen wonderen van verwachten. Homeopathie biedt in veel gevallen een extra kans, maar er zijn er ook beperkingen, zoals eerder al genoemd.

Om teleurstellingen en verkeerde verwachtingen te voorkomen is het van belang om ons het volgende te realiseren:

 • Homeopathie wordt al eeuwen gebruikt, maar is nog steeds niet voldoende wetenschappelijk bewezen. Er wordt gewerkt met soms zeer hoge verdunningen, waarvan de werkzaamheid eigenlijk niet echt goed te verklaren is.

 • Als er onvoldoende bruikbare symptomen (waarneembaar) zijn, dan is het vrijwel onmogelijk om het meest gelijkende middel (het similium) te vinden en voor te schrijven. Bij dieren moeten we het doen met een beperkt aantal symptomen, omdat we nu eenmaal niet kunnen praten met onze patiënten. We zijn dus in grote mate afhankelijk van waarnemingen en een (correcte) interpretatie van die waarnemingen. Sommige symptomen, bijvoorbeeld hoe een dier zich precies voelt, zijn echter niet altijd objectief te beoordelen.
 • De mogelijkheden voor genezing zijn beperkt door het zelfherstellend vermogen van het dier. Dat is immers hetgeen wat we proberen te stimuleren met homeopathie.  Als het zelfherstellend vermogen van het dier niet meer of nauwelijks aanwezig is, dan staat (ook) de homeopathie machteloos.
 • Andere geneesmiddelen, voeding en leefomstandigheden kunnen het zicht op het oorspronkelijke ziektebeeld en het ziekteverloop storen en daardoor het effect of de interpretatie van het effect van een homeopathisch geneesmiddel nadelig beïnvloeden. Bekende voorbeelden van zulke storende factoren zijn: vaccinaties vlak voor of vlak na een homeopathische behandeling, prednison of aanverwante middelen of stress inducerende omstandigheden.

Dubbele diagnose

Als we een dier homeopathisch willen behandelen, dan moeten we eigenlijk twee diagnoses stellen. Ten eerste de gebruikelijke ziektediagnose en ten tweede de zogenaamde geneesmiddeldiagnose. Bij het stellen van de ziektediagnose zullen we allerlei vormen van diagnostiek gebruiken die een reguliere dierenarts ook gebruikt. Op deze manier proberen we zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen wat er aan de hand is met uw huisdier. Dit is van belang om de prognose te kunnen inschatten en om te kunnen beslissen welke behandelingsmethode voor deze aandoening en bij deze patiënt het beste/veiligste/meest aangename is.

De geneesmiddeldiagnose stellen we aan de hand van extra symptomen en individuele kenmerken en opmerkelijke zaken. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld:

 • Kenmerken van het type dier en zijn constitutie

 • Gegevens van voorouders

 • (Mogelijke) oorzaak van de ziekte, directe aanleiding tot de ziekte

 • Gedragskenmerken

 • Algemene zaken, zoals eetlust, dorst, loopsheid, kouwelijkheid e.d.

 • Merkwaardige, opvallende symptomen (soms zelfs tegenstrijdigheden)

 • Omstandigheden waarbij een verergering of juist een verbetering van de klachten optreedt

Een homeopathisch werkend dierenarts wil dus heel veel extra dingen weten, in vergelijking tot een regulier werkende dierenarts. Soms zijn het zelfs juist de ogenschijnlijk onbelangrijke dingen die de sleutel kunnen vormen tot een succesvolle homeopathische behandeling. Nauwlettend observeren is dus heel belangrijk. U als eigenaar kent uw huisdier natuurlijk het beste en uw waarnemingen zijn dan ook van groot belang bij het instellen van de juiste homeopathische behandeling. Een goede samenwerking en communicatie tussen eigenaar en een homeopathisch werkend dierenarts is dus van groot belang!

Homeopathisch consult

Een homeopathisch consult kost over het algemeen meer tijd dan een regulier consult. Daarom is het ook erg belangrijk, dat u als eigenaar scherp waarneemt. Onze huisdieren kunnen nu eenmaal niet praten. U als eigenaar ziet uw huisdier elke dag en u kent uw huisdier als geen ander. Een homeopathisch werkend dierenarts is dan ook grotendeels afhankelijk van uw waarnemingen.

Bij Dierenkliniek A30 wordt dan ook 30 - 60 minuten ingepland voor een homeopathisch consult. Vaak is een tweede en/of derde consult nodig om een behandeling goed af te ronden. Tussentijds is het meestal nog noodzakelijk om telefonisch of per e-mail contact te houden over het verloop van een behandeling. Soms heeft een patiënt achtereenvolgens verschillende middelen nodig, omdat het beeld zich wijzigt (al dan niet ten gevolge van de behandeling). De reactie op de behandeling is van groot belang voor een goede begeleiding. We zullen dan ook altijd duidelijk aangeven, wanneer we uw huisdier op controle willen zien of wanneer het volgende contact moment gewenst is. Als we denken dat een (verdere) homeopathische behandeling voor uw huisdier onverantwoord of zelfs zinloos is, dan zullen we dat natuurlijk duidelijk aangeven.

Doorverwijzing

U kunt bij Dierenkliniek A30 met of zonder doorverwijzing terecht voor een homeopathisch consult. Als uw huisdier al bij een andere dierenarts onder behandeling is en u komt bij ons voor een homeopathisch consult, dan is het wel verstandig om een verslag (inclusief uitslagen van onderzoeken) van uw eigen dierenarts mee te nemen. Uw eigen dierenarts ontvangt van ons natuurlijk ook een verslag van het homeopathisch consult. Een goede communicatie tussen verschillende behandelaars is in het belang van u en de patiënt!